VIDEO NADZORNO VAROVANJE

Seznanite se z nenavadnim dogajanjem okoli vašega objekta.

Povpraševanje po tehničnih sistemih

Izbira zaščite:

12 + 12 =

NAMEN VIDEO NADZORA

Smisel videonadzora ni v stalnem spremljanju slike, ampak v zaznavanju in snemanju nenavadnega dogajanja okrog objekta, pred glavnim vhodom v objekt, pred garažo, na terasi. Na podlagi posnete slike se lahko pozneje naredi rekonstrukcija dogodkov. Kamera se ne uporablja le za zajem slike, ampak hkrati tudi kot detektor gibanja. Tudi če se nič ne dogaja, se slika vseeno prenaša, zapisuje pa se lahko le ob aktivaciji pred-nastavljenih dogodkov.

Celotno vidno polje kamere (razlika je v kvaliteti slike – ločljivost) je odvisno od objektiva in je lahko razdeljeno na območja (npr. m x n območij), s pripadajočim nadzornim sistemom (nastavitve in zajem slike se pri IP-kameri opravi kar prek internetnega brskalnika) in programsko opremo (nameščena je kar v IP kameri) pa označimo, na katerem delu slike mora priti do spremembe, da bo kamera začela celotno sliko prenašati in zapisovati v strežnik. Kaj in kako se shranjuje je odvisno od stopnje zahtev za varovanje objekta. Obstajajo tudi zahteve po stalnem snemanju. Če je snemanje izvedeno le pri spremembah, porabimo mnogo manj pomnilniškega prostora in tudi morebitnega časa pregledovanja posnetkov. Raziskave kažejo, da je slikovna informacija najpomembnejša pri razreševanju kaznivega dejanja vloma ali ropa. Priporočljiv minimalni čas arhiviranja je vsaj 14 dni, kajti večina roparjev ali vlomilcev si pred posegom ogleda objekt. Kamere naj snemajo (vsaj na 2 sekundi) pogosteje ob izrednem dogodku (ob sproženem tihem alarmu).

Za varovanje objektov, predvsem za zunanje varovanje površin, se zelo priporoča uporaba nadzornih videokamer. Vsekakor je koristno imeti celoten sistem, psihološki učinek pa ima že dobro ohišje kamere (četudi prazno), na katerem vsake toliko časa »žmrkne« rdeča LED-dioda. Očitni zunanji znaki, da alarmni sistem obstaja, odvrnejo marsikateri poskus vloma ali drzne tatvine.

Sodobni video nadzorni sistemi so računalniške naprave, ki z naprednimi funkcijami in digitalno obdelavo podatkov (slike) omogočajo številne možnosti za avtomatizacijo spremljanja in snemanja dogajanja v nadzorovanih območjih. Vse te uporabne možnosti dosežemo z razdelitvijo slike na številna senzorska polja, ki jih označimo na sliki posamezne kamere ter jim določimo način delovanja. Odvisno od namena lahko povzročijo sprožitev posebnega pogleda (približanje lokacije nenavadnega dogodka), tihega alarma, vklop alarmnega monitorja, snemanje dogajanja, obveščanje o dogodku po različnih elektronskih poteh, zagon ali zaustavitev določenega procesa…

Pri izvajanju varovanja ljudi in premoženja se zbirajo občutljivi podatki, ki se dotikajo zasebnosti posameznikov. Preprečiti je potrebno, da bi kdo na težji ali lažji način, prišel do teh podatkov. Med sistemi tehničnega varovanja, so za tveganje odtujitve podatkov, še posebej občutljivi video-nadzorni sistemi. Zaradi možnosti zlorab in ureditve področja je tehnično varovanje in Varovanje nasploh urejeno z zakonskimi predpisi.

Omeniti velja predvsem Zakon o zasebnem varovanju, ki predpisuje kdo, kako in pod kakšnimi pogoji lahko načrtuje in izvaja tehnično varovanje in s tem tudi video-nadzorne sisteme … in Zakon o varovanju osebnih podatkov, ki predpisuje, kako se sme ravnati z video posnetki, kje in kako dolgo se smejo hraniti, kdo in pod kakšnimi pogoji ima dostop … Zakonska ureditev je seveda le potreben pogoj, ne pa tudi zadosten, zato je treba tudi zagotoviti, da varnostne sisteme načrtujejo, izvajajo in vzdržujejo strokovni in preizkušeni izvajalci, ter da je varovanje občutljivih podatkov zaupano preverjenim in strokovnim osebam.

VIDEO NADZORNI SISTEM KOT ANALITIČNO ORODJE

S pomočjo video nadzora lahko opravljamo prenekatere preventivne in zaznavne akcije.

Najpogostejše in najuporabnejše funkcije napredne analitike so:

  • štetje (vstopi, izstopi, izdelki, zasedenost …);
  • prepoznavanje-identifikacija oseb in objektov/predmetov (dostop, omejitve, kontrola velikosti, višine, širine);
  • določanje hitrosti in smeri gibanja (omejitve hitrosti in smeri – napačna smer vožnje);
  • zaznavanje in sledenje premikanja (zaradi visoke zanesljivosti je največkrat uporabljena funkcija pri varovanju, saj omogoča ugotavljanje gibanja v pred- nastavljenih senzorskih poljih);
  • zaznavanje prisotnosti in odsotnosti (neznani objekti v prepovedanih območjih, ovire, dragoceni predmeti – odsotnost);
  • beleženje registrskih tablic (omejitev dostopa in nadzor prehodov);
  • oddaljeni dostop (dogajanje lahko spremljamo kjerkoli, preko mobilnega omrežja, tako na stacionarnih kot tudi na prenosnih napravah);
  • ugotavljanje avtentikacije ter zaščita pred ponarejanjem (vodni žig).

IP-PROTOKOL PREVLADUJE

IP-protokol je, tako kot povsod drugod, našel svoje mesto tudi na področju varovanja, in sicer predvsem ali samo pri prenosu informacij. Močno je posegel predvsem na področje slike, kjer prednjači IP-videokamera z vsemi svojimi prednostmi in zmogljivostmi (visoke ločljivosti kamer tudi do 11 megapik, prilagodljivost, optimizacija, številni vgrajeni pametni algoritmi).

IP-kamero lahko uporabljamo kot samostojno enoto ali pa skupaj s snemalno napravo tvori sistem. Vgrajen ima strežnik z možnostmi nastavitev: e-pošta, FTP, www. Pri enostavnejših sistemih številni vgrajeni pametni algoritmi ne narekujejo dodatne programske opreme. Kamere z napredno analitiko (samo-nadzorovanje pasovne širine, iskanje obrazov, prepoznavanje registrskih tablic, šteje oseb, izvajanje inteligentne avtentifikacije) zelo poenostavijo določene postopke, spadajo pa v višje cenovne razrede. Za doseganje enake razpoznavnosti na slikah, potrebujejo IP kamere več svetlobe kot analogne. Zanimivo je tudi dejstvo, da se stari, analogni video sistemi umikajo, ampak se tudi posodabljajo (CVI-Sistemi), gre pa za klasične kamere v polni ločljivosti. Velik poudarek je tudi na področju termo-vizije (termovizijska kamera omogoča nadzor v popolni temi), ki ji je zakonodaja dovolila uporabo tudi v civilne namene. Objekt vidimo v različnih barvah (bela, rdeča, rumena, oranžna, vijolična), odvisno od njegove temperature. Zraven je po navadi prikazana tudi barvna lestvica, da lahko opredelimo temperature.

Povpraševanje po tehničnih sistemih

Izbira zaščite:

14 + 3 =