VIDEO NADZORNO VAROVANJE

Seznanite se z nenavadnim dogajanjem okoli vašega objekta in nadzorujte njegovo okolico.

NAMEN VIDEO NADZORA

Smisel videonadzora ni v stalnem spremljanju slike, ampak v zaznavanju in snemanju nenavadnega dogajanja okrog objekta, pred glavnim vhodom v objekt, pred garažo, na terasi. Na podlagi posnete slike se lahko pozneje naredi rekonstrukcija dogodkov. Kamera se ne uporablja le za zajem slike, ampak hkrati tudi kot detektor gibanja. Tudi če se nič ne dogaja, se slika vseeno prenaša, zapisuje pa se lahko le ob aktivaciji pred-nastavljenih dogodkov. Za varovanje objektov, predvsem za zunanje varovanje površin, se zelo priporoča uporaba nadzornih videokamer. Vsekakor je koristno imeti celoten sistem, psihološki učinek pa ima že dobro ohišje kamere (četudi prazno), na katerem vsake toliko časa »žmrkne« rdeča LED-dioda. Očitni zunanji znaki, da alarmni sistem obstaja, odvrnejo marsikateri poskus vloma ali drzne tatvine.

Sodobni video nadzorni sistemi so računalniške naprave, ki z naprednimi funkcijami in digitalno obdelavo podatkov (slike) omogočajo številne možnosti za avtomatizacijo spremljanja in snemanja dogajanja v nadzorovanih območjih. Vse te uporabne možnosti dosežemo z razdelitvijo slike na številna senzorska polja, ki jih označimo na sliki posamezne kamere ter jim določimo način delovanja. Odvisno od namena lahko povzročijo sprožitev posebnega pogleda (približanje lokacije nenavadnega dogodka), tihega alarma, vklop alarmnega monitorja, snemanje dogajanja, obveščanje o dogodku po različnih elektronskih poteh, zagon ali zaustavitev določenega procesa.

Pri izvajanju varovanja ljudi in premoženja se zbirajo občutljivi podatki, ki se dotikajo zasebnosti posameznikov. Preprečiti je potrebno, da bi kdo na težji ali lažji način, prišel do teh podatkov. Med sistemi tehničnega varovanja, so za tveganje odtujitve podatkov, še posebej občutljivi video-nadzorni sistemi. Zaradi možnosti zlorab in ureditve področja je tehnično varovanje in Varovanje nasploh urejeno z zakonskimi predpisi. Zakonska ureditev je seveda le potreben pogoj, ne pa tudi zadosten, zato je treba tudi zagotoviti, da varnostne sisteme načrtujejo, izvajajo in vzdržujejo strokovni in preizkušeni izvajalci, ter da je varovanje občutljivih podatkov zaupano preverjenim in strokovnim osebam.

 

VIDEO NADZORNI SISTEM KOT ANALITIČNO ORODJE

S pomočjo video nadzora lahko opravljamo mnoge preventivne in zaznavne akcije.

Najpogostejše in najuporabnejše funkcije napredne analitike so:

  • štetje (vstopi, izstopi, izdelki, zasedenost …),
  • prepoznavanje-identifikacija oseb in objektov/predmetov (dostop, omejitve, kontrola velikosti, višine, širine)
  • določanje hitrosti in smeri gibanja (omejitve hitrosti in smeri – napačna smer vožnje)
  • zaznavanje in sledenje premikanja (zaradi visoke zanesljivosti je največkrat uporabljena funkcija pri varovanju, saj omogoča ugotavljanje gibanja v pred- nastavljenih senzorskih poljih),
  • zaznavanje prisotnosti in odsotnosti (neznani objekti v prepovedanih območjih, ovire, dragoceni predmeti – odsotnost)
  • beleženje registrskih tablic (omejitev dostopa in nadzor prehodov),
  • oddaljeni dostop (dogajanje lahko spremljamo kjerkoli, preko mobilnega omrežja, tako na stacionarnih kot tudi na prenosnih napravah)
  • ugotavljanje avtentikacije ter zaščita pred ponarejanjem (vodni žig).

Povpraševanje po tehničnih sistemih

Izbira zaščite:

4 + 14 =