DETEKCIJA ISKRE

Sistemi za javljanje in gašenje isker se najpogosteje uporabljajo v industrijah, kjer bi lahko iskrenje zaradi različnih vzrokov povzročilo požar.

detekcija iskre

Pogosto jih najdemo v mnogih industrijah, kjer bi lahko iskrenje zaradi takšnih in drugačnih vzrokov povzročilo požar:

 • lesni industriji (tovarne pohištva, razrezi lesa, transport žaganja in lesnega prahu …)
 • prehrambni industriji (tovarne sladkorja, mlini, sušilnice, silosi, predelava kave …)
 • papirni industriji
 • skladiščih in transportu oglja in oglenega prahu
 • izpušnih sistemih postrojev
 • proizvodnji umetnih gnojil
 • postrojev za recikliranje

Javljanje in gašenje isker se uporablja na pnevmatskih transportnih kanalih in sesalnih cevovodih organskih snovi, kjer obstaja nevarnost transporta iskre do skladiščenja, kar bi lahko povzročilo eksplozijo. Sistem je namenjen zaznavanju isker in gibajočih se tlečih teles. Fizikalni princip senzorja javljalnika je reakcija na infrardeče (IR) sevanje, ki ga oddaja iskra. Javljalnik je nameščen na zunanjo stran cevovoda in skozi izvrtano odprtino »gleda« v notranjost. Mogoče ga je namestiti tudi nad tekočimi trakovi z lesnim materialom, žitaricami ali prehrambenimi artikli. Pri nameščanju je potrebno paziti, da nanj ne vpada neposredna sončna svetloba, ker lahko moti njegovo delovanje (IR svetlobni spekter). Javljalnik se običajno uporablja skupaj z sistemom gašenja, ki upravlja elektro-ventil in vodne šobe, ki s kratkim prhanjem gasijo vsako iskro, ki potuje mimo javljalnika.

Samostojni sistem gašenja isker sestavljajo javljalnik iskre, krmilna centrala in stabilni sklop za gašenje. Ena od možnosti izvedbe gašenja je, da se za gašenje koristi napravo, ki se priključi na vodovod in vodi zviša tlak. V primerih, ko javljalniki krmilijo vklop avtomatske gasilne naprave, mora biti razdalja med javljalnikom in gasilno šobo večja od zmnožka:

(hitrost transporta x reakcijski čas sistema x 1.5), da gasilno sredstvo začne brizgati v cevovod preden prileti iskra do gasilne šobe. Reakcijski čas sistema je vsota reakcijskih časov javljalnika (2 ms), časa procesiranja v centrali in elektromagnetnega ventila.

V nekaterih aplikacijah se lahko uporabi še dodatni javljalnik, ki signalizira nepogašene iskre ali napaka na primarnem sistemu gašenja.

Glavne značilnosti javljalnika Elektronike IRJ 10 so:

 • profesionalna izvedba, velika zanesljivost,
 • velika občutljivost, nastavljiva v treh stopnjah,
 • izredno kratek reakcijski čas,
 • izdelan v sodelovanju z Inštitutom Jožef Stefan v Ljubljani.

Povpraševanje po tehničnih sistemih

Izbira zaščite:

5 + 1 =