VARNOST KRANJ

Partnerji dobrim gospodarjem

STORITVE VAROVANJA

Osebe, ki izvajajo varovanje objektov in premoženja imajo opravljeno licenco in druge strokovne izpite za opravljanje dejavnosti.

More Info

SISTEMI TEHNIČNEGA VAROVANJA

Protivlomni sistemi, protiropni sistemi, protipožarni sistemi, pristopna kontrola in kontrola delovnega časa, videonadzorni sistemi

More Info

MEHANSKO VAROVANJE

Naše podjetje poskrbi za vgradnjo in izvedbo ustrezne mehanske zaščite, ki se dopolnjuje s tehničnim varovanjem in pri tem svetuje in ponudi optimalne rešitve.

More Info

Varnost je zelo pomemben dejavnik v življenju vsakega posameznika in ima močan vpliv na družbeno skupnost kot celoto. Ugodno varnostno stanje omogoča posamezniku dobro počutje, dobro delo, kreativnost in družbi prinaša blagostanje in zadovoljstvo.

Varovanje premoženja je tudi v Sloveniji pomemben dejavnik gospodarnosti. Raziskave so pokazale, da učinkovito varnostno delovanje lahko občutno zmanjša potencialno škodo, izboljša celovito podobo in s tem prispeva k boljšemu poslovanju in doseganju ciljev.

POVPRAŠEVANJE