KONTROLA PRISTOPA

Sistem nadzira vhod in izhod posameznikov in omejuje vstop oseb v določene prostore objekta.

ACCESS COMPACT IDEJNA ZASNOVA

Access Compact je rešitev kontrole dostopa za manjše objekte. Čeprav je enostavna, vsebuje vse potrebno za domačo in profesionalno uporabo. Sestavljajo jo učinkovita strojna oprema, ki jo je enostavno namestiti, v kombinaciji z vsestransko in uporabniško prijazno programsko opremo. Access Compact je idealna rašitev za družinske hiše, stanovanjske bloke, obrt, pa tudi za industrijske objekte. Je tudi varna in dolgoročna naložba, katere vred-nost lahko raste skupaj s potrebami uporabnikov. Rešitev Access Compact je popolnoma združljiva z ostalo opremo družine Access. To daje uporabniku možnost, da vključi/razširi sistem Access Compact v večji Access sistem.

ACCESS COMPACT KOMPONENTE KRMILNE ENOTE

Access Compact krmilna enota predstavlja jedro sistema. Je majhna in vsestranska ter lahko upravlja z do osmimi vrati. Ohišje enote je stan-dardni dvojni DIN modul, ki se ga lahko namesti v katerokoli obstoječe združljivo DIN ohišje z letvijo ali drugo ohišje za namestitev. Za enostavnejšo names-titev in diagnostiko so na čelni plošči modula prika-zovalne LED diode, ki sporočajo informacije o napakah, stanju napajanja in stanjih vhodnih in izhod-nih signalov. NpE (Napajanje preko Eterneta) verzija Access Compact je najmanjša izvedba krmilne enote. NpE krmilno stikalo ne vsebuje le komunikacijskega kanala, ampak služi tudi kot napajalnik. Glede na omejeno porabo, lahko zagotovi dovolj energije le za ena vrata, kar narekuje uporabo v aplikacijah, kjer je vstop/izstop omejen le na ena vrata. Napajanje, komunikacijska linija (TCP/IP ali IEEE 485) in periferne enote (RFID čitalci in električni prijem-niki) so na krmilno enoto neposredno priključeni z zelo kvalitetnimi konektorji. Glede na različne želje in potrebe uporabnikov je na voljo več različic Access Compact krmilnih enot. Med seboj se razlikujejo glede na:

 • izvor napajanja (standardno 12V ali 24V napajanje oziroma NpE – Napajanje preko Eterneta),
 • vrsto uporabljenega komunikacijskega vmesnika (Eternet, WiFi ali IEEE 485),
 • in glede na število in tip digitalnih izhodnih linij.

Če je uporabljeno standardno napajanje, lahko katerakoli Access Compact krmilna enota upravlja z do osem vrati. Odvisno od verzije enote, je lahko preko digitalnih izhodov modula krmiljeno od dvoje do štirih vrat. Če obstaja potreba še po dodatnih vratih, so le ta lahko priključena na digitalne izhode Access čitalcev ali pa uporabimo dodatne V/I module. Access Compact krmilne enote uporabljajo TCP/IP komunikacijski kanal. Uporaba IEEE485 komunikacije je namenjena predvsem kot nadomestilo za obstoječe starejše sisteme nadzora dostopa.

V/I moduli

Glede na različne potrebe po dodatnih vhodih in izhodih so na voljo različni V/I moduli: modul s štirimi vhodi in štirimi izhodi (4x vhod/4x izhod), modul z osmimi izhodi in modul z osmimi vhodi.

RFID čitalci

Lahko se uporabijo vsi čitalci iz družine Access.

ACCESS COMPACT TOPOLOGIJE SISTEMA Z eno krmilno enoto

To je najenostavnejša izvedba Access Compact sistema. Sistem vsebuje eno Access krmilno enoto, ki lahko nadzira do osem vrat (ena vrata pa v izvedbi z NpE krmilno noto). V krmilni enoti je vsebovana vsa potrebna programska oprema za delovanje, upravljanje in konfiguriranje. Upravljanje poteka izključno preko spletnega brskalnika na računalniku ali tablici (iPad ali Android). Ni potrebe po dodatni programski opremi na ločenem računalniku.

Z VEČ KRMILNIMI ENOTAMI

Če tako narekujejo zahteve, potem načrtujemo sistem z več krmilnimi enotami. Krmilne enote povežemo v TCP/IP omrežje, ki uporablja žično ali WiFi povezavo. Lastniška programska oprema, ki omogoča delovanje, upravljanje in konfiguriranje sistema z več enotami – Access Manager z MS SQL podatkovno bazo – mora biti nameščena na posebnem PC strežniku.

KLASIČNA ZAPOREDNA RS-485

Klasična topologija pa pride v poštev, ko želimo posodobiti obstoječ “klasičen” sistem kontrole dostopa, ki temelji na RS-485 komunikaciji. RS 485 vodilo je lahko priključeno na PC strežnik neposredno ali preko TCP/IP omrežja (RS-485 pretvornik). Podobno kot pri sistemu z več krmilnimi enotami, mora biti lastniška programska oprema Access Manager z MS SQL podatkovno bazo nameščena na strežniku.

Access WEB

Prednosti programske opreme Access WEB so:

 • uporabniško prilagodljiva kontrola dostopa (kdo, kdaj, kje) z eno krmilno enoto,
 • enostavna uporabniška struktura,
 • vse potrebno je integrirano v uporabniški SPLETNI aplikaciji.

Access MANAGER

Access Manager je učinkovito programsko orodje za upravljanje in konfiguriranje Access sistemov z več krmilnimi enotami. Programska oprema mora biti nameščena na posebnem Windows PC strežniku, ki uporablja MS SQL podatkovno bazo. Prednosti programske opreme Access Manager so:

 • uporabniško prilagodljiva kontrola dostopa (kdo, kdaj, kje),
 • uporabniško prijazna registracija časa,
 • avtomatsko prepoznavanje strojne opreme,
 • večnivojska uporabniška struktura,
 • polni odjemalec (PC aplikacija) za administratorje,
 • delni odjemalec (omejena spletna aplikacija) za končne uporabnike,
 • enostaven uvoz/izvoz podatkov,
 • avtomatsko sporočanje dogodkov z uporabo dogodkovnega modula,
 • uporaba alarmnega modula za avtomatsko generiranje sporočil,
 • integracija IP kamer (enostaven CNS tloris prostora, nadzor navideznega domofona, foto pogoji za snemanje dogodkov,
 • avtomatsko prepoznavanje registrskih tablic),
 • razdelitev v cone,
 • večjezikovna podpora.

Povpraševanje po tehničnih sistemih

Izbira zaščite:

9 + 8 =