REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA

Obvladovanje delovnega časa zaposlenih je ključnega pomena za vsako podjetje.
Registracija delovnega časa

POMEN REGISTRACIJE DELOVNEGA ČASA

Zaposleni so največje bogastvo vsakega podjetja. Njihov delovni čas pa eden od najpomembnejših virov sredstev, in ker delo stane, tudi eden najdražjih. Obvladovanje delovnega časa zaposlenih je ključnega pomena za vsako podjetje. Zahteve po prisotnosti se od podjetja do podjetja razlikujejo. V okoljih, kjer prevladuje proizvodnja ali izvrševanje rutinskih oziroma ponavljajočih se nalog, je učinkovitost dela sorazmerna porabljenemu času. Pri kreativnem delu pa razmerje med končnim rezultatom in porabljenim časom ni povsem običajno. Prevladuje prepričanje, da pri kreativnem delu prisotnost ni pomembna. Kakorkoli že, pa praksa vedno znova dokazuje, da vsako delo, tudi najbolj kreativno, poleg znanja in idej, zahteva določeno količino časa. Vodilni, ki vodijo tako imenovane »kreativce«, se pogosto srečujejo s pritožbami zaposlenih, ki se nanašajo na preobilico nalog, ki jih ni mogoče izvršiti. Največkrat vzrok za neučinkovitost izhaja iz preprostega dejstva, da zaposleni v svoje delo enostavno ne “investirajo” dovolj časa.

SISTEM REGISTRACIJE DELOVNEGA ČASA

Varnost Kranj - Slika prikazuje sistem regulacije delovnega časa

TERMINALI ZA REGISTRACIJO

V prodajnem programu EDC sta na voljo dve osnovni verziji terminalov za registracijo: tekstovni terminal s tipkovnico ter grafični terminal z zaslonom, občutljivim na dotik. Za registracijo se uporabljajo brezkontaktne RFID (”Radio Frequency IDentification”) kartice.

PROGRAMSKA OPREMA

Upravljanje, nadzor in programiranje sistema poteka s pomočjo EDC Manager programske opreme. Ta ponuja različne možnosti za popolno prilagoditev sistema uporabniku. Programska oprema deluje na MS Win-dows operacijskem sistemu. Podatki se shranjujejo v MS SQL Server podatkovno bazo. Spletni vmesnik EDC Web Access omogoča upravljanje s podatki o evidenci delovnega časa preko spleta.

ZNAČILNOSTI SISTEMOV ZA EVIDENCO DELOVNEGA ČASA

 

  1. Natančno vodenje registracije delovnega časa zaposlenih z vnaprej določenimi urniki.
  2. Posodobljen vpogled zaposlenih v lastne podatke o registracije delovnega časa.
  3. Vodenje evidenc porabljenega časa po različnih aktivnostih in projektih.
  4. Moderni in atraktivni terminali za registracijo.
  • Preprost vnos in potrjevanje izrednega dela in odsotnosti
  • Izmenjava podatkov s poljubnim ERP (“Enterprise Resource Planning”) sistemom (na voljo je standardna rešitev za sinhronizacijo podatkov s sistemom Pantheon)
  • Možnost razširitve s Sistemom vstopne kontrole
  • Neomejeno nadgrajevanje števila uporabnikov in funkcionalnosti
  • Možnost integracije IP videonadzornih kamer in beleženje posnetkov ob registraciji
  • Skladnost s slovensko delovnopravno zakonodajo in zakonom o varstvu osebnih podatkov ter uveljavljenimi poslovnimi praksami
Preprost sistem s tekstovnim terminalom, ki se preko priloženega vmesnika priključi na USB osebnega računalnika. Paket vsebuje stenski terminal Z-33, vmesnik z napajalnikom za priklop na osebni računalnik ter programsko opremo EDC Manager.
Sistem za evidenco delovnega časa z robustnim tekstovnim terminalom Z-33 za beleženje prihodov in odhodov ter krmilna enota z napajalnikom. Sistem deluje avtonomno in ne potrebuje stalne povezave z osebnim računalnikom. Vgrajeno rezervno napajanje omogoča nemoteno delovanje tudi ob izpadu električnega napajanja. Na voljo je možnost krmiljenja odpiranja enih vrat.
Različica Zarja EDC STANDARD s priključitvijo krmilne enote neposredno na omrežje LAN.
Sistem z grafičnim terminalom za registracijo delovnega časa za zahtevnejša okolja. Paket vsebuje grafični stenski terminal z zaslonom, ki je občutljiv na dotik. Terminal omogoča različne dodatne funkcije: prikaz slike zaposlenega ob identifikaciji na terminalu, prikaz povzetka stanja, možnost različnih grafičnih predlog ter prikaz logotipa podjetja. Terminal se priključi neposredno na omrežje LAN. Sistem deluje avtonomno in ne potrebuje stalne omrežne povezave z osebnim računalnikom. Na voljo sta različici za klasične 1232 kHz in MIFARE RFID kartice.
Je v osnovi MLS PROGRESIVNI TCPI , le da je napajanje izvedeno preko Eterneta (POE – “Power-Over-Ethernet”).

Povpraševanje po tehničnih sistemih

Izbira zaščite:

10 + 14 =