O PODJETJU

Smo partnerji dobrim gospodarjem, ki se zavedajo, da se do premoženja pretežko pride, da bi ga izpostavljali odtujitvi, uničenju ali drugačni škodi. Pridobili smo vse potrebne licence o varovanju in razpolagamo s strokovno usposobljenim kadrom in profesionalno tehniko. Zaposlena imamo kar dva varnostna menedžerja, ki sta po strokovni plati tudi detektiva.

Začetki družbe Varnost Kranj segajo globoko v obdobje pred letom 1994, še preden je bil sprejet Zakon o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja v Sloveniji. V tem obdobju je imela družba Varnost Kranj že izoblikovano profesionalno držo in poslanstvo o varovanju in organiziranju varovanega prevoza gotovine ter dragocenosti pri nas. Družba v takšni drži nadaljuje svoje poslanstvo in se s tem prišteva med varnostna podjetja z največjo tradicijo na Slovenskem tržišču.

Naši varnostniki so po potrebi oboroženi ter ustrezno tehnično opremljeni s sredstvi za zveze in varovanje. Zagotovljena so jim specialna zaščitna vozila, prirejena za varen prevoz. V letu 2017 smo tako opravili skupaj 10.000 varovanih prevozov gotovine ter prevozili cca. 100.000 km. Pri tem ni bilo storjeno niti eno kaznivo dejanje nad našimi varnostniki in premoženjem, ki so ga imeli v oskrbi. Vsakršno tveganje smo preventivno zmanjšali z odločnostjo, odgovornostjo ter profesionalnostjo pri delu ter sodobno varnostno tehnologijo.

Z namenom zagotavljanja dodanih vrednosti družba Varnost Kranj nastopa v Korporativno varnostnem konzorciju (KVK) kjer so zbrani različni strokovnjaki z varnostnih področij. V konzorciju povezano deluje in z izbranimi strokovnimi partnerji ponuja celovite varnostne rešitve po vsej Sloveniji. Velja si zapomniti: tudi v stiski se lahko obrnete na nas in pomagali vam bomo odpraviti varnostni problem ne glede na čas.

Varnostno nadzorni center – dežurna služba nepretrgoma deluje od 00. do 24.00 ure.