VAROVANJE JAVNIH ZBIRANJ

Storitev varovanja javnih zbiranj izvajamo s strokovno usposobljenimi varnostniki reditelji.

DOGODKI IN PRIREDITVE

Naročniku varovanja pripomoremo zagotavljati red na zahtevnih prireditvah in tako omogočamo potek prireditve brez ekscesov.

Storitev varovanja javnih zbiranj izvajamo s strokovno usposobljenimi varnostniki in reditelji. Naročniku varovanja pripomoremo zagotavljati red na prireditvah v skladu z Zakonom o javnih zbiranjih in kriteriji Zakona o zasebnem varovanju.

Storitev varovanja izvajamo po pravilih varnostne stroke, strokovno in profesionalno in z doslednim delom zagotavljamo visok standard izvedbe storitev. Z načrtno izvedbo in ustreznimi sredstvi v največji možni meri zavarujemo prireditev in se tako izognemo morebitnim zapletom in izpostavljanju nevarnosti v času izvedbe prireditve.

Povpraševanje po storitvah varovanja

Izbira zaščite:

11 + 8 =