VARNOSTNO NADZORNI CENTER (VNC)

24-urni komunikacijski sistem omogoča neprekinjeno ter neposredno povezavo med varnostniki, ki opravljajo delo na terenu.

Varnostno nadzorni center

VNC

Za vodenje in spremljanje ekip na terenu skrbi pogodbeni Varnostno nadzorni center (v nadaljevanju VNC), ki varnostnikom nudi vso informacijsko in drugo pomoč.

(VNC) deluje neprekinjeno 24-ur dnevno in je nadstandardno opremljen za sprejem signalov protivlomnih, protipožarnih in protiropnih alarmnih sistemov na varovanih objektih.

Tehnološko dovršena varnostna oprema za komunikacijo omogoča tudi vzpostavitev stalne dvosmerne povezave z mestom za reševanje ujetih oseb iz dvigala.

24-urni komunikacijski sistem omogoča neprekinjeno ter neposredno povezavo med varnostniki, ki opravljajo delo na terenu.

Delovanje (VNC) in aktivnosti:

  • Skrbi za koordinacijo dela, vodi ekipe varnostnikov in jim nudi informacijsko in drugo pomoč,
  • V izrednih dogodkih (proženje alarmnih signalov, klic v sili, ipd.), obvešča intervencijsko ekipo na terenu, ki dosledno ukrepa in poskrbi za ustrezno in hitro reševanje nastale problematike,
  • Razpolaga z več sprejemniki alarmnih signalov in je nadstandardno opremljen za sprejeme signalov z vseh protivlomnih, protipožarnih in protiropnih varnostnih sistemov, ki imajo legalne (atestirane) centrale na slovenskem tržišču, ne glede na lokacijo, kjer se objekti, ki jih je potrebno varovati nahajajo,
  • S sistemi radijskih zvez in GPS sistemi ima (VNC) neprekinjen dostop nad spremljanjem gibanja vozil, ki ob vsakem času omogoča natančno določiti lokacijo, kje se nahajajo mobilne varnostne skupine,
  • Tehnologija dela omogoča ustrezne delovne povezave s centri za obveščanje in ostalimi dežurnimi in servisnimi službami.

Povpraševanje po storitvah varovanja

Izbira zaščite:

7 + 14 =