OBHODNO VAROVANJE OBJEKTOV IN PREMOŽENJA

Ko v podjetjih zaposleni prenehajo z delom in odidejo domov, mora objekt odražati brezhibno varnostno stanje. Varnostnik s preventivnim varnostnim obhodom preveri dejansko stanje na varovanem objektu ali območju in po potrebi preventivno ukrepa.

Povpraševanje po storitvah varovanja

Izbira zaščite:

3 + 5 =

Obhodno varovnje

Ko v podjetjih zaposleni prenehajo z delom in odidejo domov, mora objekt odražati brezhibno varnostno stanje. Varnostnik s preventivnim varnostnim obhodom preveri dejansko stanje na varovanem objektu ali območju in po potrebi preventivno ukrepa.

V skladu z varnostnim načrtom in ogroženostjo posameznega objekta varnostnik preverja:

 notranjost objekta; (pregled električnih inštalacij, električnih naprav, strojev, grelnih teles in svetil; pregled vodovodnih in toplovodnih inštalacij; pregled plinskih inštalacij in naprav; pregled gasilnih aparatov in druge zaščitne opreme ter prehodnost/prevoznost transportnih in intervencijskih poti; pregled varnostno pomembnih točk in prisotnost nepooblaščenih oseb; ter drugo…).

 

zunanjosti objekta in neposredne okolice; (pregled zaprtosti okenskih površin, vrat, oziroma vseh možnih dostopov v  objekt; pregled ograje in ograjnih vrat, zunanje razsvetljave, zunaj skladiščenega blaga; pregled parkiranih vozil na  varovanem območju; ter drugo…).

Usposabljanje

V skladu z varnostnim načrtom in ogroženostjo posameznega objekta varnostnik preverja:

Notranjost objekta; (pregled električnih inštalacij, električnih naprav, strojev, grelnih teles in svetil; pregled vodovodnih in toplovodnih inštalacij; pregled plinskih inštalacij in naprav; pregled gasilnih aparatov in druge zaščitne opreme ter prehodnost transportnih in intervencijskih poti; pregled varnostno pomembnih točk in prisotnost nepooblaščenih oseb; ter drugo…).

Zunanjosti objekta in neposredne okolice; (pregled zaprtosti okenskih površin, vrat, oziroma vseh možnih dostopov v objekt; pregled ograje in ograjnih vrat, zunanje razsvetljave, zunaj skladiščenega blaga; pregled parkiranih vozil na varovanem območju; ter drugo…).