OBHODNO VAROVANJE OBJEKTOV IN PREMOŽENJA

Ko v podjetjih zaposleni prenehajo z delom in odidejo domov, mora objekt odražati brezhibno varnostno stanje. Varnostnik s preventivnim varnostnim obhodom preveri dejansko stanje na varovanem objektu ali območju in po potrebi preventivno ukrepa.

Obhodno varovnje

V skladu z varnostnim načrtom in ogroženostjo posameznega objekta varnostnik preverja tako notranjost kot zunanjost objekta:

notranjost objekta:

  • pregled električnih inštalacij, električnih naprav, strojev, grelnih teles in svetil,
  • pregled vodovodnih in toplovodnih inštalacij; pregled plinskih inštalacij in naprav,
  • pregled gasilnih aparatov in druge zaščitne opreme ter prehodnost/prevoznost transportnih in intervencijskih poti,
  • pregled varnostno pomembnih točk in prisotnost nepooblaščenih oseb; ter drugo…).

in

zunanjosti objekta in neposredno okolico:

  • pregled zaprtosti okenskih površin, vrat, oziroma vseh možnih dostopov v objekt,
  • pregled ograje in ograjnih vrat, zunanje razsvetljave, zunaj skladiščenega blaga,
  • pregled parkiranih vozil na varovanem območju; ter drugo…).

Povpraševanje po storitvah varovanja

Izbira zaščite:

7 + 4 =