INTERVENCIJSKO VAROVANJE OBJEKTA IN PREMOŽENJA

Intervencijske ekipe na varovanem območju zagotavljajo čim krajše odzivne čase, ki so potrebni za učinkovito ukrepanje ob nastalih alarmnih stanjih.

Intervencijsko varovanje objekta

Učinkovito ukrepanje

Varnostniki, ki opravljajo intervencijsko varovanje, so usposobljeni za hitro posredovanje na varovanih objektih kjer je sprožen alarmni signal protivlomne, protipožarne ali protiropne alarmne naprave.

Poleg glavne usposobljenosti imajo opravljeno še dodatno specialistično usposabljanje v primerih klica v sili in lahko ukrepajo pri reševanju ujetih ljudi iz dvigal ter tako pomagajo tudi v situacijah, ki ne spadajo v sam njihov osnovni namen.

Izvajanje

Storitev varovanja se izvaja v sklopu (VNC) Varnostno nadzornega centra in intervencijskih ekip, ki so stalno na terenu in zajema:

 

  • Vsakodnevni neprekinjeni 24-urni sprejem alarmnega signala protivlomnega, protipožarnega ali protiropnega alarmnega sistema na (VNC),
  • Neprekinjeno 24 ur dnevno računalniško podprto spremljanje stanja na varovanem objektu ali lokaciji ter ustrezno ukrepanje v primeru nepravilnosti,
  • Stalno pripravljenost in takojšnje ukrepanje (VNC) in intervencijskih ekip v primeru sprožitve alarmnega signala,
  • Izdelava varnostnih poročil in ugotovitev na zahtevo naročnika,
  • Nepretrgano skrb za varnost objekta in ugodno varnostno situacijo na objektu.

Povpraševanje po storitvah varovanja

Izbira zaščite:

13 + 5 =