VARNOSTNO RECEPTORSKA SLUŽBA

Osebje, ki opravlja receptorske naloge pri naročnikih so strokovno usposobljeni varnostniki in varnostnice, ki so po naravi komunikativni in tekoče obvladajo vsaj en tuj jezik.

Receptorski nalog

Med storitve fizičnega varovanja sodi tudi izvedba zahtevnih varnostno receptorskih služb (delo opravljajo moški ali ženske, ki imajo dolgoročne izkušnje v zasebnem varovanju in razvit čut za delo z ljudmi).

Varnostnik je običajno prva oseba s katero stranke naročnikov najprej navežejo stik. Zavedamo se pomena urejenosti, komunikativnosti in prijaznosti varnostnega osebja ter s tem povezanega prvotnega vtisa pri oblikovanju celostne podobe podjetja, ki jo naši varnostniki sooblikujejo, pri tem pa morajo ohraniti vso strokovnost, ki jo zahteva in nalaga stroka zasebnega varovanja.

Izvajanje

Po potrebi varnostniki opravljajo različna dela po dogovoru in potrebi naročnika, kot na primer:

  • Skrb za urejeno in varno okolico.
  • Evidentiranje prometa osebnih in tovornih vozil pri naročniku.
  • Pregled vozil pri vstopu in izstopu v varovano območje.
  • Evidentiranje zaposlenih v primeru predčasnega odhoda ali prihoda na delovno mesto v skladu z naročnikovim dogovorom.
  • Sprejemanje in oddajanje pošte.
  • Delo s telefonsko centralo in drugimi tehničnimi napravami.
  • Namenska dela v korist uporabniku in v skladu z dogovorom.

Povpraševanje po storitvah varovanja

Izbira zaščite:

1 + 1 =