VARNOSTNE OGRAJE

Preprečevanje in omejitev dostopa neavtoriziranim osebam do objekta in bližnje okolice.

Varnostne ograje

NAMEN VARNOSTNIH OGRAJ

Glavni namen varnostnih ograj je predvsem preprečiti neavtoriziranim osebam dostop do objekta in bližnje okolice. Ograje lahko poleg njihovega glavnega namena služijo tudi kot vizualni dodatek objektu in prispevajo k boljši in močnejši podobi objekta.

Povpraševanje po mehanski zaščiti

Zanima me:

10 + 6 =